ERA Contour bereikt trede 4 van de Safety Culture Ladder

ERA Contour heeft trede 4 van de Safety Culture Ladder bereikt. En daarmee de status proactief op het gebied van veiligheid. De certificering voor trede 4 van de Safety Culture Ladder is een officiële erkenning dat de ontwikkelende bouwer een proactieve organisatie is als het om veiligheid gaat. ERA Contour ontving in februari 2023 het certificaat van certificatie- en inspectie-instelling Kiwa na een geslaagde audit op de kantoor- en bouwlocaties. Veiligheid heeft bij ERA Contour de hoogste prioriteit en wordt continu verbeterd. Daarin focust de organisatie zich zowel op veiligheid tijdens het ontwikkelen als tijdens het bouwen en renoveren van projecten. In dit traject neemt ERA Contour niet alleen eigen medewerkers, maar ook haar bouwpartners en opdrachtgevers mee.

“We zijn trots op het behalen van trede 4 van de veiligheidsladder. Het is een erkenning voor de stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet op het gebied van veiligheid. Het gaat dan om veiligheid bij het ontwikkelen van woningbouwprojecten, maar ook bij het realiseren en renoveren ervan. Ons veiligheidsbewustwordingsprogramma Zien-Handelen-Leren en het meenemen van alle medewerkers, partners en opdrachtgevers daarin speelt een cruciale rol. Dat blijven we doen.” zegt Jurgen Weerdenburg, directeur Realisatie bij ERA Contour. “Alleen op die manier kunnen we samen goed blijven bouwen aan sterke buurten en gelukkige bewoners.”

Veiligheid in de bouw blijven vergroten
“Elk ongeval is er een te veel, daar moeten en kunnen we wat aan doen”, vertelt Tom van den Berg, KAM-coördinator bij ERA Contour. “Een algehele veiligheidscultuur waarin collega’s, bouwpartners en opdrachtgevers onveilige situaties herkennen, actief kunnen optreden en anderen meenemen om er samen van te leren, is waar onze aandacht continu naar uitgaat.”

Bij ERA Contour is het uitgangspunt dat iedereen elke dag gezond en veilig thuiskomt. Het veiligheidsprogramma focust op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de eigen medewerkers, de bouwpartners en opdrachtgevers. Dat gebeurt vanuit de onderwerpen veiligheidscultuur, fysieke en sociale veiligheid, constructieve veiligheid en omgevingsveiligheid. Alle medewerkers van ERA Contour nemen bovendien jaarlijks deel aan de veiligheidsbewustwordingstraining Zien-Handelen-Leren. Ook bouwpartners en opdrachtgevers worden hierin betrokken. De deelnemers gaan in gesprek met elkaar over veilige en onveilige situaties, delen ervaringen en simuleren met een blokkenspel veiligheid in de praktijk.

In beeld: video over 't behalen van Veiligheidsladder trede 4

ERA Contour medewerkers en bouwpartners vieren samen het behalen van trede 4 van de Safety Culture Ladder.

Stuur artikel door