Een sprong voorwaarts in veiligheid: Reflecties op onze Zien-Handelen-Leren training met onze opdrachtgevers

Bij ERA Contour geloven we dat samenwerking in de hele keten de sleutel is om veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Met onze veiligheidsbewustzijnstraining Zien-Handelen-Leren versterken we niet alleen onze veiligheidscultuur, maar leggen we ook een stevige basis voor verdere groei en ontwikkeling.

“Dat we samen beter willen en kunnen worden op het gebied van veiligheid begint met het inzicht dat je daar vooral zelf grote invloed op kan hebben door in actie te komen. De veiligheidsgames, -films, de gesprekken onderling én de daaruit volgende inzichten en dillema’s activeren dit gedachtengoed,” zegt ERA Contour-directeur Jurgen Weerdenburg over de recente veiligheidsbewustheidstraining Zien-Handelen-Leren met opdrachtgevers. 
Jurgen Weerdenburg

👷‍♂️ Veiliger ontwerp- en bouwproces 
In het opleidingscentrum van onze materieeldienst, ontstond een inspirerende en interactieve veiligheidssessie met onze opdrachtgevers en ontwikkelpartners waarbij iedereen de tijd nam om te reflecteren op ons veiligheidsbewustzijn. Met als resultaat, concrete afspraken, verbeteracties en waardevolle inzichten die bijdragen aan een nog veiliger ontwerp- en bouwproces. Zo bouwen we samen aan een veilige toekomst in de bouw! Dank aan de aanwezigen van 3W Real Estate, BPD Noord-West, BPD Zuid-West, Eigen Haard, Portaal, Synchroon, Waterweg Wonen, Wonam, Woonforte, Woonin. Bij ERA Contour zijn we trots op wat we samen hebben bereikt op het gebied van veiligheid tijdens deze training.

“De Zien-Handelen-Leren-training was voor mij verrassend. Ik verwachtte dat het vooral over praktische veiligheid zou gaan, maar samen met andere organisaties spraken we ook over de ‘zachte’ kant van veiligheid. Heel concreet? Bij een volgend bezoek aan de bouwplaats bedenk ik me bijvoorbeeld: vanuit welke ‘bril’ kijkt iemand naar een veiligheidssituatie?,” vertelt Milly van Oers, projectmanager bij 3W Real Estate.

“In de gesprekken constateerden we ook dat het van belang kan zijn om in een eerder stadium te kijken of een ontwerp veilig maakbaar is. Kortom een hoop goede perspectieven die je blik verruimen. En dat zetten we voort! Want binnenkort ga ik samen met Jeroen Heijdra en Peter van de Wetering de bouwplaats op om samen een veiligheidsronde te lopen.”
Milly van Oers

Stuur artikel door