CO2-arm beton wordt standaard voor ERA Contour en grote vastgoedontwikkelaars en bouwers

ERA Contour gaat in de toekomst uitsluitend nog bouwen met CO2-arm beton. Ook vastgoedontwikkelaars BPD (regio Noord-West), Achmea Real Estate, Synchroon en het Rijksvastgoedbedrijf en bouwers Dura Vermeer (Bouw en Vastgoed), BAM (Bouw en Techniek), Heijmans (Woningbouw en Utiliteitsbouw) en de TBI-zusterondernemingen Koopmans Bouwgroep, Hazenberg en J.P. van Eesteren gaan in de toekomst uitsluitend nog bouwen met CO2-arm beton. Deze partijen hebben gezamenlijk met het Betonakkoord een intentieverklaring uitgewerkt. Dinsdag 11 juni 2024 ondertekenden de betrokken partijen een intentieverklaring in het bijzijn van directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Chris Kuijpers. 

De verklaring werd ondertekend op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. De vastgestelde CO2-waarden per kubieke meter beton die in het betonakkoord staan genoemd laten zien dat de lat hoog ligt. 

“Deze intentieverklaring is een duidelijke boodschap naar de markt dat de verduurzaming van beton noodzakelijk en onontkoombaar is.”
Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord

Het initiatief helpt de bouwsector om met een eenduidige onderbouwing te komen voor hun werkwijze en inkoopkeuzes. 

"We willen vanuit onze rol als ontwikkelaar en bouwer ons volledig inzetten om bij te dragen aan een gezonde wereld. Ons doel is om klimaatverandering tegen te gaan. En het middel om dat te doen is het reduceren van onze CO2-uitstoot. Dit pakken we aan door te voldoen aan de Paris Proof norm én met de intentieverklaring van het Betonakkoord. Op deze manier streven we ernaar onze CO2-uitstoot aanzienlijk te reduceren."
Jeroen Heijdra, directievoorzitter ERA Contour

Verandering op betongebied
Het Betonakkoord constateert dat verduurzamen een drempel blijkt voor de betonindustrie. De vraag vanuit vastgoedontwikkelaars lijkt tot op heden onvoldoende urgentie te geven en daarmee is de prikkel om te investeren beperkt. Het nieuwe akkoord moet hier verandering in brengen. Meer toelichting over de afspraken is te lezen in de intentieverklaring. Deze coalitie is de eerste in een reeks van coalities van grote vastgoedontwikkelaars en bouwers op betongebied die de komende maanden wordt gelanceerd in de Grond-Weg en Waterbouw en Woning- en Utiliteitsbouw.  
 
Over het Betonakkoord 
Het Betonakkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton. Het akkoord richt zich op vier thema’s: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal. Binnen deze vier thema’s willen de ondertekenaars van het akkoord: de concurrentiekracht verbeteren, de werkgelegenheid laten groeien, de export vergroten en dat zonder concessies te doen aan kwaliteit, veiligheid en levensduur van beton. 

Ondertekening intentieverklaring Betonakkoord CO2-arm beton op de PROVADA.

Stuur artikel door