CO-MAKERS SLAAN HANDEN INEEN BIJ PROJECTMATIGE WONINGVERBETERING

25 mrt 2015

Woningcorporatie Ymere heeft drie co-makers geselecteerd voor projectmatige woningverbetering. Tot en met 2017 worden, in samenwerking met deze partijen, zo’n vierduizend woningen verbeterd en achtduizend labelstappen gerealiseerd. Dinsdag 24 maart is de samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de bedrijven ERA Contour, Hemubo en Dura Vermeer ondertekend.

Al eerder selecteerde Ymere de vier bedrijven als co-maker en met de ondertekening van deze overeenkomst wordt de samenwerking concreet gemaakt. Hemera (samenwerking tussen ERA Contour en Hemubo) start naar verwachting in september 2015 met een niet ingrijpende woningverbetering voor 180 woningen aan de Waddenstraat in Haarlem, aanpassing van het ventilatiesysteem, inbraakwering en portiekafsluiting bij 544 woningen in Almere en de renovatie/nieuwbouw van 107 woningen in Haarlem.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst werken de partijen niet op een traditionele wijze samen, maar op basis van toegevoegde waarde en met de focus op waar je goed in bent. In de nieuwe verhoudingen bouwt de keten een duurzame relatie met elkaar en is co-creatie het uitgangspunt.

De intensieve samenwerking met de co-makers, gericht op echte verbeteringen voor de klant, plaveit ook de weg voor een samenwerking van push naar pull. Bij projectmatige woningverbetering bepalen de bewoners in de toekomst het gewenste extra comfort waaraan ze geld willen uitgeven. Die individuele klanten brengt Ymere voor maatwerk rechtstreeks met geselecteerde co-makers in contact.

Op de foto van links naar rechts:
Bianca Seekles – Statutair directeur ERA Contour (samenwerking met Hemubo in Hemera)
Ton Bergmans – Directeur Hemubo (samenwerking met ERA Contour in Hemera)
Ronald Dielwart – Lid Raad van Bestuur en Voorzitter Divisiedirectie Bouw en Vastgoed Dura Vermeer
Ber Bosveld – Statutair directeur Ymere