CO-GREEN FINALIST NYENRODE SUPPLY CHAIN AWARD 2016

26 okt 2016

Het concept Co-Green, van Eigen Haard, ERA Contour, KOW en Oranje, is genomineerd voor de prestigieuze Supply Chain Award 2016. De Supply Chain Award is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd en heeft als doel ketensamenwerking in de bouw te stimuleren. De Award kan inspireren door succesvolle voorbeelden in de schijnwerpers te zetten. De Supply Chain Award wordt niet voor een gerealiseerd gebouw uitgereikt, maar voor het proces dat daartoe heeft geleidt.

Sinds 2011 werken woningcorporatie Eigen Haard, ontwikkelende bouwer ERA Contour, architectenbureau KOW en amoveerder Oranje met elkaar aan de grootschalige wijkvernieuwing in Overtoomse Veld. Hier realiseren zij 470 koop- en huurwoningen in een autoluw stadspark. De nieuwe wijk is klimaatneutraal. En heel bijzonder: deze klimaatneutrale woningen worden zonder extra kosten voor de bewoners gerealiseerd. Dit lukt de initiatiefnemers door op een bijzondere manier met elkaar samen te werken, wat zij Co-Green noemen.

Door vergaande co-creatie en ketensamenwerking tussen partners en co-makers kunnen onnodige proces- en bouwkosten bespaard worden en traditionele faalkosten gereduceerd. De besparing die dit oplevert, creëert de marge om investeringen te kunnen doen in klimaatneutrale maatregelen. De samenwerking volgens het Co-Green concept krijgt inmiddels een vervolg met de bouw van 98 sociale- en markthuurwoningen in Spoorstrook Zuid in Amsterdam. 

De komende weken zal de jury de drie genomineerde ketensamenwerkingen onder de loep nemen. Zij moeten laten zien dat het proces heeft geleid tot een meerwaarde. De jury, onder leiding van Jack van Veen, hoogleraar op de EVO leerstoel Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit. kiest uit drie genomineerden de winnaar en maakt deze bekend op 16 november op het jaarlijkse Duurzaam Gebouwd Congres.