BPD, ERA Contour en Woonin vieren start bouw van blok 5 van De Nieuwe Defensie in Utrecht

De start bouw van blok 5 van nieuwbouwwijk De Nieuwe Defensie in Utrecht is een feit! Daarmee zijn we begonnen met de bouw van 143 sociale huurwoningen. Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Volksgezondheid) sloeg op dinsdag 9 mei 2023 de eerste paal voor de bouw van de sociale huurwoningen en deed dat samen met Peter van Oeveren, regiodirecteur bij BPD en Anemoon van Dijk, manager Wonen bij Woonin. Bart Groot, uitvoerder bij ERA Contour begeleidde het startsein. De Nieuwe Defensie is ontwikkeld door BPD. ERA Contour is verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Deze worden naar verwachting in 2025 aan woningcorporatie Woonin opgeleverd.

Tweede Woonin-complex in De Nieuwe Defensie
Voor Woonin wordt dit het tweede wooncomplex in de nieuwbouwwijk De Nieuwe Defensie. Het eerste complex is in 2022 opgeleverd. Het woongebouw wordt met veel plezier bewoond en draagt de naam De Generaal. In het nieuwe gebouw, De Majoor, is straks ook sprake van een gemengd woonconcept. Dat houdt in dat huurders van Woonin het gebouw gaan delen met mensen die door het Leger des Heils, de stichting Timon en Singelzicht begeleid worden naar zelfstandig wonen.

Gemengd woonconcept
Door vanaf het begin samen op te trekken kon een goed gemengd woonconcept neergezet worden. Zo komt er een gezamenlijke woonkamer waar bewoners met elkaar activiteiten kunnen organiseren en waar de professionele organisaties hun kantoorruimte hebben. Hierdoor is de begeleiding heel dicht bij de huurders.

Een fijn thuis voor iedereen
Anemoon van Dijk, manager Wonen bij Woonin is erg blij met deze nieuwe woningen in een krappe woningmarkt: “Door nieuwbouw te realiseren breiden we onze woningvoorraad uit. Dat is voor woningzoekenden goed nieuws! En in dit soort woonconcepten liggen kansen. We kunnen een fijn thuis voor iedereen creëren. Mensen die voorheen zorg ontvingen in een zorginstelling en nu zelfstandig gaan wonen, kunnen terecht in een wooncomplex als De Majoor. Bij Woonin houden wij ons dagelijks bezig met dit soort gemengde woonconcepten.”

Nieuw stadskwartier
De Nieuwe Defensie is een gebiedsontwikkeling met 950 nieuwbouwwoningen aan de rand van de Utrechtse binnenstad. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe stadskwartier. De woningen zijn bedoeld voor een gemengd publiek. Op de locatie aan het Merwedekanaal worden koopwoningen, sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen tot de NHG-grens gerealiseerd. Inmiddels zijn 100 woningen opgeleverd en 191 woningen in aanbouw. ERA Contour bouwt de woningen. De betrokken architecten zijn ANA, CROSS architects, INBO en MLA+.

Van links naar rechts: Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Volksgezondheid), Bart Groot, uitvoerder ERA Contour, Anemoon van Dijk, manager Wonen bij Woonin en Peter van Oeveren, regiodirecteur bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Van links naar rechts: Anemoon van Dijk, manager Wonen bij Woonin, Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Volksgezondheid) en Peter van Oeveren, regiodirecteur bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Artist impressie van woongebouw Binnenhof in De Nieuwe Defensie waarin de sociale huurwoningen komen.

Artist impressie van woongebouw Stadsavenue in De Nieuwe Defensie waarin de sociale huurwoningen komen.

Stuur artikel door