BEWONERS TELLEN AF NAAR NOM-VERDUURZAMING STADHOUDERSLAAN

“4, 3, 2, 1, go!” Met ECO-vriendelijke confetti en een borrel op hun eigen balkon, vierden bewoners van de Stadhouderslaan in Ridderkerk samen met Wooncompas en ERA Contour de start van de verduurzaming van hun appartementen. Dat deden ze op deze toepasselijke datum door af te tellen vanaf 4.

ERA Contour start deze week met de werkzaamheden aan de twee middelste blokken aan de Stadhouderslaan. Het gaat in totaal om 48 appartementen. Deze worden in bewoonde staat verduurzaamd. Na de aanpassingen zijn de woningen Nul op de Meter. Ook de uitstraling van de appartementen krijgt een upgrade.

Nul op de meter vereist grote aanpassingen
Om de woningen Nul op de Meter te maken, zijn grote aanpassingen nodig. De woningen krijgen een geprefabriceerde en geïsoleerde voorzetgevel voorzien van steenstrips en geïntegreerde kunststof kozijnen. Verder worden ze voorzien van triple glas en er komt een nieuw dak over het oude. Ook worden er zonnepanelen geplaatst, verdwijnt de gasaansluiting en komen er duurzame installaties voor verwarmen, ventileren en voor warm water.

Innovatief, circulair en sociaal
Het project heeft een innovatieve primeur: de buitenunits van de NOM-installaties worden met kast en al geprefabriceerd. Hierdoor zijn ze op het project direct als passende legoblokjes te stapelen, op zo’n manier dat ze precies aansluiten op de betreffende appartementen. De noodkozijnen die worden toegepast, zijn circulair; deze zijn gemaakt van kozijnen die uit de bestaande woningen komen. Ze dienen als tijdelijke gevelinvulling tot het nieuwe geïsoleerde gevelelement wordt geplaatst. Bewoners behouden zo hun daglicht. Bij de plannen voor de verduurzaming heeft ERA Contour verder specifiek aandacht besteed aan de omgeving van het project. Zo komt een groot deel van de geselecteerde onderaannemers uit Ridderkerk zelf. Maar ook aan de bewoners van de Stadhouderslaan is gedacht; door bestaande woningen en garageboxen op het project te gebruiken als opslag, werk- en schaftruimten, is er in de straat geen bouwkeet nodig.

Een woning die klaar is voor de toekomst
Directeur-bestuurder van Wooncompas Alfred van den Bosch sprak de bewoners,die vooraf een eigen toastpakket ontvangen hadden, vanaf de straatkant toe: “We hebben met de klankbordgroep en met ERA Contour een intensief voorbereidingstraject gehad. Ik ben ervan overtuigd dat het een mooi project wordt met als eindresultaat goede en duurzame woningen waarin het fijn wonen is.”

Ridderkerk een stukje mooier en duurzamer
Ook Michel Ouwens, adjunct-directeur Bestaande bouw bij ERA Contour, sprak zijn trots uit voor dit project: “We zijn ontzettend blij dat we Ridderkerk op deze manier een stukje mooier én duurzamer mogen maken. Een mooie bijdrage aan de verduurzaming van de woningvoorraad, en een vernieuwde, comfortabele woning voor 48 bewoners. Daar doen we het voor!”.  

Werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond
ERA Contour start direct met de werkzaamheden. Naar verwachting worden de verduurzaamde appartementen nog voor de bouwvak opgeleverd.

Het geveldoek laat zien hoe de appartementen aan de Stadhouderslaan eruit zien na het groot onderhoud.

Alfred van den Bosch en Michel Ouwens staan goed zichtbaar voor de appartementen aan de Stadhouderslaan

Stuur artikel door