BETER OP DE METER GENOMINEERD VOOR TBI INNOVATIEPRIJS

24 feb 2016

Woensdag 17 februari is ons BETER OP DE METER-concept samen met zes andere finalisten genomineerd voor de TBI Innovatieprijs. Tijdens een dynamische middag bij incubator YES!Delft werden de 32 inzendingen gepitcht voor een jury. De inzendingen werden beoordeeld op hun toegevoegde (klant)waarde, het marktpotentieel, de mate van vernieuwing en de overtuiging van de inzender. Timo Stoopman van ERA Contour pitchte met het BETER OP DE METER concept voor de zevenkoppige jury die onder de indruk was van de rijke oogst én de potentie van veel inzendingen. Bekijk de film van de selectiemiddag via www.youtube.com/watch?v=-XqiI6nX7D8.

De jury over de finalisten in de categorieën Innovaties en Ideeën:

Ideeën

  • Veilig uit en thuis (Erik Fisscher) – “Chips voor mensen met dementie. Een stap verder dan we momenteel gewend zijn. Een spin-off welke veel kansen biedt voor TBI en de maatschappij.”
  • Elektronisch balanceren klimaatinstallaties (Johan Atsma) – “Het op afstand inregelen van klimaatsystemen. Het biedt de gebruiker maximaal comfort en flexibel gebruik, wat op ieder moment aanpasbaar is zonder een plafond open te leggen.”
  • Onderwater laston (Rens Olij) – “Dit idee biedt een veilige manier om onderwater te lassen zonder dat de doorvaart gestremd wordt. Een product welke veel voordelen biedt op het gebied van veiligheid, doorlooptijd, kwaliteit, kosten en de klant.”

Innovaties

  • Beter op de meter (Timo Stoopman) – “Renovatieconcept voor portiekwoningen, in eerste instantie. Later uit te breiden voor andere woningtypen. Een goed en slim antwoord op het ‘zorgenkindje’ van het Nederlandse energievraagstuk.”
  • Maatwerk voor de Consument (Jos Mulkens) – “Robotisering van prefab-betonfabriek. Klant staat weer centraal. Heeft de potentie om hét vehicle voor vernieuwing van de bouw en techniek te worden; mits nieuwe bouwtechnische ideeën worden geïmplementeerd.”
  • Multifunctionele onderhoudsvoertuigen (Jan-Joris Kram) – “Onderhoudsvoertuigen die zonder wegafzetting de vluchtstrook kunnen opereren. Veiliger, minder verkeershinder en een positieve businesscase. Met veel overtuiging gepresenteerd.”

Finale
Op 17 juni a.s. tijdens een TBI directeurenbijeenkomst worden de uiteindelijke winnaars van beide categorieën bekendgemaakt.

De jury
De jury stond dit jaar onder leiding van Kees-Jan Rameau (bestuurslid Eneco). Hij werd bijgestaan door: Daan Domhof (manager Incubation & Growth van YES!Delft), Wouter Robers (ondernemer YES!Delft), Elmer de Boer (Eneco Innovation & Ventures), Piet-Jan Heijboer (directeur TBI), Carlita Vis (adjunct directeur Mobilis) en Annieke Smith (trainee).