Missie & strategie

Innovatieve woonconcepten en  energieneutrale bouw

Wij als ERA contour geloven dat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Strategie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Als onderdeel van onze strategie richten we ons op de volgende speerpunten:

Speerpunten

  1. Steden sterker maken, 
  2. Consument als co-producent 
  3. 360 graden duurzaam.

 Steden sterker maken

Al meer dan 20 jaar zijn we actief in de bestaande stad. Begin jaren 90 begonnen we met diverse grote stedelijke vernieuwingsprojecten. We gingen de uitdaging aan door koopwoningen te ontwikkelen en bouwen in aandachts­wijken. En kozen dus bewust niet voor uitleglocaties, maar voor het vernieuwen van bestaande wijken. Dat doen we nog steeds, ondernemend, met veel creativiteit en inzet, altijd samen met bewoners en partners.

Consument als Co-producent

De wensen, ideeën en smaken van de woonconsument serieus nemen: dát levert woningen en buurten op waar mensen met plezier wonen. Wij beschouwen de consument dan ook als co-producent. En dat doen we al 10 jaar! Al in een vroeg stadium betrekken wij bewoners bij de totstandkoming van de woning en de wijk. Door onderzoek, klantenpanels en woonworkshops in de conceptfase, verwerken we feiten en dromen in een kwalitatief programma van eisen

 360 graden duurzaam

Duurzaamheid zien we bij ERA Contour niet als ‘add-on’, maar als integraal onderdeel van alle processen en beslissingen. Duurzaamheid gaat bij ons over energie, water en het gebruik van materialen. Maar ook over slim hergebruiken, over ‘ingebouwde’ flexibiliteit én gezond en gewenst leef- en woonklimaat. Samen te vatten als brede maatschappelijke betrokkenheid.

Benieuwd naar hoe wij dit realiseren?

Onze werkwijze