Factuurvoorwaarden ERA Contour

Stuurt u een factuur naar ERA Contour? Dan is het belangrijk dat deze alle factuurvoorwaarden bevat. Dit om te voldoen aan wet- en regelgeving, en om een tijdige betaling van facturen te kunnen garanderen. Facturen die niet voldoen aan de factuurvoorwaarden, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. We sturen de factuur dan naar u terug met de vraag om deze op de juiste manier aan te leveren. We kunnen dan niet met zekerheid zeggen dat de factuur binnen de standaard betaaltermijn betaald wordt. Bij ERA Contour hanteren we, tenzij anders overeengekomen, een standaard betaaltermijn van 60 dagen.

Dit zijn onze standaard factuurvoorwaarden
Een deel van deze gegevens ontvangt u van uw contactpersoon bij ERA Contour. Voor een tijdige betaling en juiste verwerking, bevat uw factuur altijd de volgende gegevens:

 • juiste tenaamstelling (bijvoorbeeld ERA Contour B.V.);
 • juiste adressering (Zilverstraat 39, 2718 RP Zoetermeer)
 • projectnaam en locatie (bijvoorbeeld BUUR Klein Leidsche Rijn te Utrecht);
 • projectcode (bijvoorbeeld 2397 of AK008);
 • kostencode (bijvoorbeeld 3300003);
 • contractnummer, als dat er is (bijvoorbeeld 2397-301C);
 • bonnummer, als deze bekend is (bijvoorbeeld 2101-000001)
 • naam contactpersoon ERA Contour;
 • factuurdatum en factuurnummer;
 • uw IBAN bankrekening en, indien van toepassing, IBAN G-rekening;
 • uw naam en adres;
 • uw btw-nummer en KvK-nummer;
 • omschrijving en aantal van geleverde goederen of diensten;
 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd;
 • de prijs exclusief en inclusief btw;
 • indien van toepassing: de verlegde btw;
 • indien van toepassing: bedrag en percentage dat naar de G-rekening moet;
 • de grondslag waarover btw moet worden betaald;
 • het te betalen bedrag aan btw.
   

Facturen voor Realisatie moeten verder nog de volgende bijlagen bevatten:

 • door uitvoerder getekende termijnbon;
 • getekend mandagenregister;
 • ZZP-overeenkomst (als er sprake is van een ZZP-er).

Per factuur met eventueel bijlagen ontvangen we graag één PDF digitaal op het mailadres facturen@eracontour.nl.

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen?
Stel ze dan gerust aan uw contactpersoon of aan een van de medewerkers van onze afdeling Financiën & Control via crediteuren@eracontour.nl. Alvast bedankt voor uw aandacht en medewerking!