Disclaimer

Inhoud 

Hoewel ERA Contour ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan ERA Contour niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. ERA Contour kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. ERA Contour accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. ERA Contour kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks 

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop ERA Contour geen invloed heeft. ERA Contour kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy 

Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ERA Contour zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat ERA Contour zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. ERA Contour verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Wij houden geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Copyright 

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer 

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan.