Concepten

ERA-flat van nu

De ERA Flat van toen en nu
ERA Contour is als van Eesteren Rationele Aanpak ontstaan in de jaren ’60. Als industrieel woningbouwer lag onze focus de eerste tien jaren op de bouw van de ERA-flats. De grote aantallen betaalbare appartementen die wij bouwden, droegen bij aan het terugdringen van de naoorlogse woningnood. Toen al stond onze klant hierbij centraal; hij kon zelf de indeling van zijn appartement bepalen. Een uniek concept in die tijd. En nog steeds. Want tot op heden is nog geen enkele ERA-flat gesloopt.

Woningnood en betaalbaarheid
Ook nu zijn de thema’s woningnood en betaalbaarheid heel actueel. Maar de grootse galerijflats van toen passen qua maat en schaal niet meer bij deze tijd. Daarom hebben we onszelf opnieuw uitgevonden en de ERA-flat van nu ontwikkeld.

Het appartement als bouwsteen
De ERA-flat van nu is een echte productontwikkeling. Met het appartement als uitontwikkelde bouwsteen die vervolgens gerepeteerd en gestapeld kan worden. De kwaliteit van de ERA-flat van toen, zoals de flexibiliteit en repeteerbaarheid, vormen ook de basisprincipes van de ERA-flat van nu. Het appartement heeft een brede overspanning wat verschillende indelingen (loft, driekamer, doorzon) mogelijk maakt. In het midden bevindt zich een zogeheten ‘cabin’: een compacte unit waarin de keuken, de badkamer, het toilet, de meterkast en alle overige installaties zijn opgenomen. Om de cabin heen zijn diverse indelingen mogelijk, passend bij de wens van de opdrachtgever en de bewoner.

Buurtlift

Grote renovatieprojecten worden vaak geïnitieerd vanuit een technische achtergrond. Met de Buurtlift kijken we verder. 

In nauwe samenwerking met bewoners, woningcorporatie of belegger en onze ketenpartners ‘liften’ we niet alleen de stenen. Maar ook de tevredenheid en betrokkenheid van bewoners, de duurzaamheid van gebouwen, financiële toekomstwaarde en de sociale ‘gezondheid’ van de hele buurt. Op al die aspecten bepalen we samen met de corporatie en de bewoners hoe hoog de lift gaat qua ambitieniveau en de daarbij behorende ingrepen. Hierdoor kunnen we snel en rendabel renoveren! 

Co-green

Samen met Eigen Haard, KOW en Oranje werken we met een groot aantal co-makers aan het concept Co-Green. Onze gezamelijke ambitie: bewijzen dat klimaatneutraliteit èn een hoge woonkwaliteit budgetneutraal kan worden gerealiseerd door een nieuwe vorm van samenwerken in co-creatie. Duurzaam slopen, bouwen en bewonen!

 

Eén blok stad

De consument bepaalt wat er gemaakt moet worden: nu meer dan ooit. Eén blok stad is één van onze antwoorden daarop. Door alleen het bestaande casco te vernieuwen krijgt de koper maximale vrijheid een woning volledig naar eigen smaak te realiseren. De woningcorporatie kan hierdoor meer met minder doen. Met dezelfde financiering kunnen meer woningen worden aangepakt én wordt klein kapitaal – van de kopers – geïnvesteerd in de wijken. Win-win voor alle partijen! 

Het nieuwe collectief

Dat starters steeds moeilijker een woning kunnen vinden in de stad, weten we. Maar hoe zorg je er dan voor dat de 'schouders van de stad' niet vertrekken? Een van onze medewerkers startte met Het Nieuwe Collectief: een community van starters die graag met vrienden samen wonen. Vanaf nu werken ERA Contour en Het Nieuwe Collectief samen om deze mensen aan hun ideale woonplek te helpen in de stad. 
Ga naar de https://www.hetnieuwecollectief.nl/ om te zien hoe het werkt. Wanneer je samen met vrienden jouw plek wilt maken: https://www.hetnieuwecollectief.nl/sluit-je-aan/ 
 
Volg Het Nieuwe Collectief op: 
https://www.facebook.com/HNCollectief  
https://twitter.com/HNCollectief 
https://www.instagram.com/hncollectief/

Gelukslab

Met het Gelukslab helpen we buurtjes om samen de voorwaarden te creëren waardoor iedereen zich gelukkig kan voelen. Woongeluk is overal en voor iedereen anders. Het Gelukslab biedt plek om daarover te praten en samen te bouwen aan woongeluk. Dat kan overal: in een buurt, een straat, op een plein of in een wooncomplex.

Het Gelukslab is ontstaan naar aanleiding van een prijsvraag Expeditie Marnix van woningcorporatie Waterweg Wonen. De prijsvraag is georganiseerd om ideeën te genereren die het woongeluk in de Marnixflat in Vlaardingen vergroten, nu en in de toekomst. De gemiddelde leeftijd van de 180 bewoners is 74 jaar en de meeste bewoners wonen er al een tijdje. De laatste jaren zijn er nieuwe bewoners bijgekomen. Soms zijn dat jongere bewoners die begeleid wonen of bewoners die nog werken. Deze nieuwe mix aan mensen geeft een nieuwe dynamiek in de flat. Hoe zorgen we ervoor dat de Marnixflat een prettig thuis is voor alle verschillende bewoners nu en in de toekomst?

Het Gelukslab, een idee dat ontstond samen met het Thuismakers Collectief, werd gekozen als winnaar. In het Gelukslab gaat het erom dat bewoners met elkaar het woongeluk in de Marnixflat verbeteren. Wij leren de plek en de wensen van de bewoners kennen door in het Gelukslab het gesprek met hen aan te gaan. De wensen, ideeën en initiatieven van bewoners zijn het uitgangspunt en wij helpen ze om dit te organiseren.  

Badkamer in één dag

Een badkamer volledig renoveren in één werkdag, daarmee minimale overlast voor bewoners én een snellere doorlooptijd van renovatieprojecten, hoe mooi klinkt dat? De vier samenwerkende partijen ERA Contour, Hemubo, Rutges Vernieuwt en Smits Vastgoedzorg, bewijzen met hun vernieuwende concept ‘Badkamer in één dag’ dat het mogelijk is. Binnen 8 uur wordt een bestaande badkamer inclusief oud tegelwerk, leidingen en sanitair getransformeerd naar een volledig nieuwe, moderne ruimte. De eerste badkamer is gerealiseerd en het concept blijkt succesvol! 

Het concept ‘Badkamer in één dag’ is geboren naar aanleiding van de ‘Badkamerchallenge’ die woningcorporatie Mitros begin dit jaar uitschreef. De uitdaging: renoveer een badkamer in één dag. De vier partijen ERA Contour, Hemubo, Rutges Vernieuwt en Smits Vastgoedzorg, die eerder samen al het concept ‘Beter op de meter’ ontwikkelden, startten door over de grenzen van de bouwwereld heen te kijken. Met technieken en materialen die hun functie in andere branches bewezen hebben, kwamen ze tot een compleet vernieuwend concept. En dat bleek een schot in de roos; het concept won de challenge van Mitros én stal in haar prille bestaan al harten van meerdere geïnteresseerden. 

Badkamer in één dag 

Het concept is een zogenaamde doos-in-doosconstructie, die volledig prefab gefabriceerd wordt. Hakken, breken of slopen in de bestaande badkamer is niet nodig. Alle maten worden digitaal ingemeten en de materialen worden prefab aangeleverd, waardoor op de dag van realisatie slechts alle ‘puzzelstukjes’ op hun plek gelegd hoeven worden. Ook voegen, kitten en lijmen is overbodig. Het concept is niet alleen bijzonder omdat stof- en geluidsoverlast tot een minimum beperkt wordt, ook geven de decorlagen van de wandpanelen ongelooflijk veel mogelijkheden voor de bewoner om de badkamer helemaal op smaak te maken. 

Bewezen: de naam klopt

In juni is de eerste ‘Badkamer in één dag’ gerealiseerd in een woning van Mitros in Utrecht. Om 08.00 uur werd gestart in een oude badkamer, compleet met sanitair, leiding- en tegelwerk. Slechts 8 uur later stroomde het water uit de nieuwe douche, in de totaal vernieuwde badkamer. Daarmee heeft het concept haar naam waargemaakt en zichzelf meteen bewezen! 

Pay it Forward

Een gezonde, stabiele woningmarkt met betaalbare woningen voor iedereen. Nu én straks. Het kan. Echt. Maar alleen als we met vernieuwende oplossingen komen. Samen met Stadkwadraat hebben we een concept bedacht waarin we anders kijken naar wonen. Met Pay it forward realiseren we woningen voor een betaalbare prijs en zorgen we ervoor dat deze woningen ook betaalbaar blíjven. In het filmpje hieronder vertellen we je hoe we dat voor ons zien.