Certificaten & CO2 Prestatieladder

Wij beschikken over diverse keurmerken zodat onze partners en klanten weten wat ze van ons kunnen verwachten.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
Wij zijn sinds 1994 ISO 9001 gecertificeerd. Eenmaal per jaar wordt de organisatie door een gecertificeerd extern bureau gecontroleerd op het daadwerkelijk naleven van het opgestelde kwaliteitsbeleid en de ISO 9001-norm. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij er alles aan doen om de kwaliteit van onze processen en producten te waarborgen.

ISO 14001 Milieumanagementsysteem
Deze internationale norm geeft aan waar een goed milieumanagementsysteem aan zou moeten voldoen. ISO 14001 heeft als uitgangspunt dat gecertificeerde bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om de te ontwikkelen en uit te voeren projecten volgens overeengekomen milieuregels uit te voeren en jaarlijks te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar het hele traject, van ontwikkeling tot de oplevering.

Safety Culture Ladder Trede 4
De Safety Culture Ladder ('de Veiligheidsladder') is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken. De SCL kent vijf treden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

VCA**-certificering
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

CO2-Prestatieladder

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid gaan wij bewust om met onze leefomgeving. Niet alleen door duurzame producten te realiseren, maar ook in onze werkwijze als onderneming. Een belangrijke doelstelling is om het elektra- en brandstofverbruik actief te beperken. Fossiele brandstoffen zijn eindig en moeten spaarzaam worden gebruikt of vervangen door duurzame energie. Ook moet energie efficiënter worden benut. Het continue streven naar verdere optimalisatie van het energieverbruik staat dan ook hoog in ons vaandel.

Wat willen wij bereiken?
Preventie en reductie van afval
Op alle bouwplaatsen van ERA Contour streven we naar preventie en reductie van afval door "afvalbeperkt" te ontwerpen en in te kopen. We werken zoveel mogelijk met hernieuwbare en bestaande grondstoffen. Voor het resterende afval streven we naar een verbetering van het scheidingspercentage.

Reduceren elektraverbruik
ERA Contour streeft in haar bedrijfsproces naar het continue reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen op zowel kantoor als onze bouwplaatsen.

Reduceren brandstofgebruik
ERA Contour streeft naar een zo zuinig mogelijk wagenpark en besparing op brandstofgebruik.

Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten
Voor onze klanten ontwikkelen wij producten met een laag energieverbruik en een hoge mate van duurzaamheid. Zowel eigen medewerkers als onze co-makers betrekken we hierin actief door middel van samenwerking, voorlichting en instructie.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage
Onze medewerkers vragen wij om een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Aangezien het grootste deel van onze emissie veroorzaakt wordt door transport van personen, liggen er op het vlak van rijgedrag de meeste mogelijkheden. Zo stimuleren wij het volgende:

 • Zorgen voor de juiste bandenspanning van de auto
 • Energiebewust autorijden (Het Nieuwe Rijden)
 • Carpoolen waar mogelijk
 • Centraal gelegen vergaderlocaties kiezen of video-conference

  FSC®-certificering
  ERA Contour is al jaren FSC®-gecertificeerd. Het hout of houtproduct wordt hierbij gevolgd door alle stadia van verwerking en distributie; dit geeft de (eind)gebruiker zekerheid dat de grondstof voor een product daadwerkelijk afkomstig is uit goed beheerde bossen.

  Downloads

  ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem PDF
  ISO 14001 Milieumanagementsysteem PDF
  VCA**-certificering PDF
  FSC®-certificering PDF
  Certificaat Veiligheidsladder Trede 4 ERA Contour PDF

  Andere mogelijkheden waar onze medewerkers individueel een bijdrage kunnen leveren aan reductie van CO2 uitstoot zijn:

  • Ramen en deuren gesloten houden bij verwarming (of koeling) van ruimtes
  • Niet onnodig verwarmen (of koelen) van ruimtes
  • Niet onnodig laten branden van verlichting

  CO2-beleid van ERA Contour
  In ons CO2-emissie rapport belichten wij verschillende aspecten van ons CO2-beleid:

  • Ons CO2 management
  • Onze reductiedoelstellingen en de voortgang daarop
  • Onze deelname aan sector- en keteninitiatieven
  • Ons huidige energieverbruik en trends
  • Onze CO2 voetafdruk

  Downloads

  CO2-emissie inventaris 2023_ PDF
  CO2 emissie inventaris 2022 PDF
  CO2 Directiebeoordeling 2023 PDF
  KAM-beleidsverklaring PDF
  CO2 emissie inventarisrapport 2021 PDF
  CO2 emissie inventarisrapport 2020 PDF
  CO2 Bewust Certificaat PDF